Michigan State

Individual Game-by-Game Summaries
Individual Game-by-Game


                 2010 Michigan State Football
             Michigan State Individual Game-by-Game (FINAL)
                      All games Games Played


             2010 Michigan State Football
           Michigan State Games Played (FINAL)
                  All games## Name      GP/GS  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

5 Adams, Johnny  13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
28 Allen, Denicos 13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
87 Anderson, Todd  8/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   ...
4 Baker, Edwin  13/12 START  START  START  START  START  START  START  START  XXX  START  START  START  START
79 Barrent, David  7/-  ...   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...   ...   XXX
18 Bates, Aaron  13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
24 Bell, Le'Veon  13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
42 Bendzuck, Nick 13/5  XXX   XXX  START  START  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  START  START  XXX  START
34 Buford, Andre  1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
40 Bullough, Max  13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
22 Caper, Larry  11/-  ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
85 Celek, Garrett  2/1  XXX  START  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
4A Conroy, Dan   12/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX
8 Cousins, Kirk  13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
3 Cunningham, B. 12/7  XXX  START  XXX  START  XXX  START  XXX  START  START  START  XXX  START  ...
77 Deane, J.    13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
2 Dell, Mark   13/8  START  START  XXX   XXX   XXX  START  START  XXX  START  START  START  XXX  START
31 Dennard, D.   6/2  ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  START  START  ...   ...   ...   ...   ...
71 Deyo, John    9/-  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX
12 Dixon, Dana   6/-  XXX   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...
52 Drone, Denzel  12/4  START  START  XXX  START  START  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX
41 Elsworth, Kyler 13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
67 Foreman, Joel  13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
13 Fowler, Bennie 13/1  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  START  XXX   XXX   XXX   XXX
97 France, Dan   7/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   XXX   ...   ...
55 Freeman, Corey 11/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
47 Gainer, Jeremy  1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
83 Gantt, Charlie 13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
50 Gardiner, Steve 13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
2G Gholston, W.  10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...
43 Gordon, Eric  13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
49 Hammock, TyQuan 13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
20 Hill, Nick    1/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
84 Hoebing, Derek 11/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
91 Hoover, Tyler  13/9  XXX   XXX  START  XXX  START  START  START  START  START  START  START  START  XXX
11 Hyde, Marcus  13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
61 Jeremiah, A.   9/-  ...   XXX   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
26 Johnson, Jesse 13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
53 Jones, Greg   13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
23 Jones, Jairus  12/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX
72 Klatt, Nate   2/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...
9 Lewis, Isaiah  13/1  START  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
88 Linthicum, B.  13/5  XXX   XXX   XXX   XXX  START  START  START  START  XXX   XXX   XXX  START  XXX
8M Martin, Cam   4/-  ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX
82 Martin, Keshawn 11/5  START  XXX  START  START  START  XXX  START  XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX
1A Maxwell, Andrew 5/-  XXX   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   ...   XXX
62 McDonald, Chris 12/12 START  START  START  START  START  START  START  START  START  ...  START  START  START


             2010 Michigan State Football
           Michigan State Games Played (FINAL)
                  All games


## Name      GP/GS  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

75 McGaha, Jared  9/2  XXX   XXX   ...   XXX   ...   ...   ...   XXX   XXX  START  START  XXX   XXX
36 Misch, Jon   13/3  XXX   XXX   XXX  START  START  XXX   XXX   XXX   XXX  START  XXX   XXX   XXX
17 Muma, Kevin   13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
89 Neely, Colin  12/12 START  START  START  START  ...  START  START  START  START  START  START  START  START
7 Nichol, Keith  13/8  START  XXX  START  XXX  START  XXX   XXX  START  START  XXX  START  START  START
10 Norman, Chris  12/10 START  START  START  XXX   XXX  START  START  START  START  ...  START  START  START
69 Pacheco, Blake  1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
96 Pickelman, K.  11/7  START  START  START  START  ...   XXX  START  ...   XXX   XXX  START  START  XXX
60 Reynolds, M.   4/-  XXX   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX
39 Robinson, T.  13/12  XXX  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
29 Rucker, Chris L 11/10 START  START  START  START  START  START  ...   ...   XXX  START  START  START  START
68 Ruhland, Ethan  3/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX
56 Shackleton, A. 13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
86 Smith, Fred   8/-  ...   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...
81 Sonntag, Brad  9/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX
15 Spencer, Donald 7/-  XXX   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   XXX
48 Stevens, Drew  1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...
66 Stipek, John  13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
57 Strayhorn, J.  13/2  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  START  XXX   XXX   XXX   XXX  START
93 Treadwell, B.  9/5  ...   ...   XXX   XXX  START  START  XXX   ...  START  START  ...   XXX  START
98 White, A.R.   13/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX
32 White, Mitchell 13/1  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  START  XXX   XXX   XXX   XXX
99 Worthy, Jerel  13/13 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START
59 Young, D.J.   13/12 START  START  START  START  START  START  START  START  START  START  XXX  START  START

Total Tackles Game-by-Game


             2010 Michigan State Football
        Michigan State Total Tackles Game-by-Game (FINAL)
                  All gamesTOTAL TACKLES     UA-A  TOT  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Jones, Greg LB...... 49-57  106  2-7   5-6   1-8   1-3   6-2   4-1   4-10  7-2   3-6   4-5   4-4   2-1   6-2
Gordon, Eric LB..... 36-56  92  3-5   4-7   3-2   2-2   2-4   2-4   1-5   4-2   4-5   3-6   3-9   2-4   3-1
Hyde, Marcus........ 47-38  85  4-1   2-1   4-7   3-3   3-2   6-1   1-9   5-3   4-5   5-2   1-3   1-1   8-0
Robinson, T......... 35-41  76  4-4   1-4   1-4   3-2   3-5   4-3   3-5   1-1   1-4   2-2   3-2   4-3   5-2
Rucker, Chris L..... 39-25  64  4-3   3-2   8-4   2-4   4-3   3-0   DNP   DNP   0-2   5-2   4-3   4-1   2-1
Norman, Chris LB.... 23-36  59  1-7   4-6   4-4   1-1   1-0   5-2   1-3   3-1   0-5   DNP   3-3   0-4   -
Adams, Johnny DB.... 34-16  50  3-2   2-2   4-0   0-2   0-2   5-1   0-1   7-0   3-0   0-1   1-1   3-3   6-1
Worthy, Jerel DT.... 14-26  40  1-2   2-0   0-2   -   1-2   2-1   1-2   1-1   1-4   1-4   0-4   2-3   2-1
Hoover, Tyler DE.... 14-22  36  0-1   0-1   0-1   -   1-0   1-1   3-6   7-2   0-2   1-0   0-3   1-4   0-1
Neely, Colin DE..... 16-18  34  1-2   2-3   0-2   1-2   DNP   -   2-1   3-0   0-3   2-2   1-0   2-3   2-0
Misch, Jon LB....... 10-21  31  1-2   1-2   0-4   1-3   1-1   2-0   0-1   1-0   -   2-4   0-3   -   1-1
Pickelman, K. DT.... 10-21  31  2-1   0-2   0-2   0-3   DNP   1-1   3-5   DNP   -   0-1   4-3   0-3   -
Strayhorn, J. DL.... 12-15  27  0-2   -   3-2   0-3   0-3   2-0   2-3   3-0   -   0-1   0-1   1-0   1-0
Bullough, Max LB....  9-14  23  0-2   0-2   -   2-2   1-0   0-1   0-2   1-0   2-1   1-0   0-2   0-2   2-0
Gardiner, Steve LB..  6-15  21  0-1   0-2   -   1-2   0-4   -   0-2   0-1   1-0   3-0   0-3   -   1-0
Allen, Denicos...... 12-6   18  0-1   2-3   3-0   -   0-1   1-0   -    -   2-0   0-1   -    -   4-0
White, A.R. DT......  2-15  17  1-2   0-2   -   0-3   -   1-1   0-1   0-1   0-2   -   0-1   0-1   0-1
Hammock, TyQuan LB..  7-9   16  2-0   1-2   0-2   -   1-0   2-0   0-2   -    -    -   1-2   0-1   -
Treadwell, B. DT....  6-10  16  DNP   DNP   0-1   0-1   0-3   1-1   -   DNP   0-2   0-1   DNP   -   5-1
Jones, Jairus DB....  9-6   15  1-1   -    -   3-2   0-1   1-0   -    -   1-0   -   DNP   1-1   2-1
Lewis, Isaiah.......  6-9   15  -   0-1   0-2   1-0   0-1   1-1   -   2-0   1-1   -   1-1   0-2   -
Gholston, W. DE.....  3-10  13  0-1   1-2   -    -   1-1   -   1-1   -   0-5   -   DNP   DNP   DNP
Drone, Denzel DE....  4-9   13  1-0   0-2   1-1   0-1   1-1   0-1   -   1-2   0-1   DNP   -    -    -
Elsworth, Kyler LB..  7-5   12  1-0   1-0   0-1   0-2   0-2   1-0   -   1-0   -    -    -   3-0   -
Dennard, D. DB......  8-3   11  DNP   DNP   0-1   -   1-0   -   3-2   4-0   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
White, Mitchell DB..  5-5   10  0-2   2-0   -   1-1   -   0-1   -    -    -    -   1-0   -   1-1
Anderson, Todd DL...  3-5   8  1-2   0-2   -   0-1   DNP   DNP   DNP   2-0   -   DNP   -    -   DNP
Freeman, Corey DE...  5-1   6  2-0   DNP   DNP   -    -    -    -   1-0   0-1   1-0   -    -   1-0
Fowler, Bennie......  2-2   4  0-2   -   1-0   1-0   -    -    -    -    -    -    -    -    -
Jeremiah, A.........  0-3   3  DNP   -   DNP   -   DNP   DNP   -    -   0-3   -    -    -    -
France, Dan DT......  1-2   3  1-1   DNP   DNP   0-1   -    -    -    -   DNP   DNP   -   DNP   DNP
Johnson, Jesse......  1-1   2  -    -    -   1-1   -    -    -    -    -    -    -    -    -
Dixon, Dana DB......  1-1   2  1-0   DNP   DNP   -   DNP   DNP   0-1   -    -    -   DNP   DNP   DNP
Gantt, Charlie......  2-0   2  -    -   1-0   -   1-0   -    -    -    -    -    -    -    -
Muma, Kevin.........  2-0   2  -    -    -    -    -    -    -    -    -   2-0   -    -    -
Cousins, Kirk.......  1-0   1  -    -    -    -    -    -    -    -   1-0   -    -    -    -
Shackleton, A.......  1-0   1  1-0   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Bates, Aaron........  0-1   1  -    -    -    -    -   0-1   -    -    -    -    -    -    -
Gainer, Jeremy LB...  0-1   1  DNP   DNP   DNP   0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
Pacheco, Blake DT...  1-0   1  DNP   DNP   DNP   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
McDonald, Chris.....  1-0   1  -    -    -    -    -    -    -    -    -   DNP   -    -   1-0
Stipek, John........  1-0   1  -    -    -    -    -    -    -    -   1-0   -    -    -    -
Caper, Larry........  0-1   1  DNP   DNP   -    -    -    -    -    -    -    -    -   0-1   -

Rushing/Receiving Game-by-Game


             2010 Michigan State Football
       Michigan State Rushing/Receiving Game-by-Game (FINAL)
                  All gamesRUSHING        No-Yds/TD    WMU    FAU    ND     NC     WIS    MICH    ILL    NU    IOWA    MINN    PUR    PSU    BAMA

Baker, Edwin RB..... 207-1201/13  17-117/2  15-183/1  14-90/1  11-59/1  18-87/0  22-147/1  8-23/0  10-73/1   9-21/0  27-179/4  16-90/1  28-118/1  12-14/0
Bell, Le'Veon RB.... 107-605/8   10-141/2  10-49/1  17-114/1  11-92/3  16-75/0   7-78/1  10-13/0   8-12/0   6-12/0   6--1/0   2-7/0    -    4-13/0
Martin, Keshawn WR.. 18-157/0   2-43/0    -    1-4/0   1-12/0   1-2/0   1-15/0   3-18/0   1-9/0    DNP    DNP    2-13/0   2-41/0   4-0/0
Caper, Larry RB..... 38-144/2    DNP    DNP    3-0/0   9-38/0   3-22/0   8-34/1   7-37/1   1-3/0   1-0/0   2--5/0    -    3-14/0   1-1/0
Fowler, Bennie WR...  7-62/1     -    1-3/0    -    1-13/0    -     -     -    1-22/1   1-11/0   3-13/0    -     -     -
Nichol, Keith WR....  4-9/0     -     -     -     -     -     -    1-13/0   1-3/0   1--2/0    -     -    1--5/0    -
Buford, Andre RB....  2-5/0     DNP    DNP    DNP    2-5/0    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP
Hill, Nick RB.......  1-2/0    1-2/0    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP
Cunningham, B. WR...  1-0/0     -     -     -     -     -     -     -    1-0/0    -     -     -     -     DNP
TEAM................ 14--34/0   1--2/0   2--6/0   DNP     -    2--3/0   1--1/0   DNP    1--2/0   DNP    DNP    2--2/0   4--6/0   1--12/0
Maxwell, Andrew QB..  5--37/0    -     DNP    DNP    2--18/0   DNP    DNP    DNP    DNP    2--11/0   DNP     -     DNP    1--8/0
Cousins, Kirk QB.... 40--136/1   6--4/0   2--4/0   8--5/0    -    5--8/0   3--24/0  2--11/0  2--15/0   -    3-3/0   3--13/1  1-1/0   5--56/0


RECEIVING       No-Yds/TD    WMU    FAU    ND     NC     WIS    MICH    ILL    NU    IOWA    MINN    PUR    PSU    BAMA

Dell, Mark WR....... 51-788/6   6-81/0   1-19/0   1-7/0   2-65/0   6-91/1   3-93/1   3-55/0   9-109/2  8-98/0   2-35/0   8-108/2   -    2-27/0
Cunningham, B. WR... 50-611/9   1-11/0   2-35/1   7-101/1  4-43/0   3-25/1   5-40/0   3-83/1   8-113/1  4-36/1   4-40/0   6-51/1   3-33/2   DNP
Martin, Keshawn WR.. 32-394/1    -    2-53/0   8-96/1   4-36/0   2-34/0   6-69/0   1-9/0   1-12/0   DNP    DNP    4-38/0   1-6/0   3-41/0
Gantt, Charlie TE... 24-301/3   2-49/0    -    2-41/1    -    3-43/1   1-7/0    -    3-20/0   4-35/0    -    3-28/0   4-38/1   2-40/0
Nichol, Keith WR.... 22-262/1   2-32/1    -    1-2/0   1-34/0   3-30/0   1-42/0   2-14/0   4-51/0   1-3/0    -    3-19/0   1-13/0   3-22/0
Linthicum, B. TE.... 18-230/1   2-13/0    -    1-5/0   3-63/1   2-11/0   1-34/0   2-14/0    -    1-10/0    -    1-10/0   4-42/0   1-28/0
Fowler, Bennie WR... 14-175/1    -    1-8/0    -    1-21/0    -     -     -    2-27/0   3-19/0   1-24/0   2-7/0   2-13/0   2-56/1
Caper, Larry RB..... 12-133/1    DNP    DNP     -    2-30/1   1-35/0   1-5/0   1-12/0   2-7/0    -    1-16/0   1-6/0   2-17/0   1-5/0
Bell, Le'Veon RB.... 11-97/0     -    1-10/0   2-18/0   1-35/0    -    1--3/0   1-14/0    -    2-5/0    -    1-12/0   2-6/0    -
Baker, Edwin RB.....  3-22/0     -     -    1-2/0    -     -     -     -    1-13/0    -     -    1-7/0    -     -
Spencer, Donald WR..  2-21/0     -     DNP    DNP     -     DNP    DNP     -     -    2-21/0    -     DNP    DNP     -
Celek, Garrett TE...  2-17/0     -    2-17/0   DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP
Hammock, TyQuan.....  1-16/0     -     -     -     -     -     -     -     -     -    1-16/0    -     -     -
Buford, Andre RB....  1-4/0     DNP    DNP    DNP    1-4/0    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP    DNP
Smith, Fred FB......  1-2/0     DNP     -    1-2/0    -     DNP     -     -     -     -     -     DNP    DNP    DNP

Return Stats Game-by-Game


                          2010 Michigan State Football
                     Michigan State Return Stats Game-by-Game (FINAL)
                               All gamesPUNT RETURNS   No-Yds  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Martin, Keshawn 16-228  2-5   3-62   -   3-35  2-83  1-9   2-13  1-3   DNP   DNP   1-3   -   1-15
White, Mitchell  1-14   -    -    -   1-14   -    -    -    -    -    -    -    -    -
Allen, Denicos.  1-10   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1-10   -    -
Dell, Mark.....  2-8   1-8   -    -    -    -    -    -    -   1-0   -    -    -    -


KICK RETURNS   No-Yds  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Martin, Keshawn 20-355   -   4-89  4-71  2-41  3-71  3-30   -    -   DNP   DNP   3-41  1-12   -
Fowler, Bennie. 15-336   -    -    -    -    -    -    -    -   4-75  2-40  2-43  3-73  4-105
Bell, Le'Veon..  6-142   -    -    -    -   1-27  1-26   -   2-51  2-38   -    -    -    -
Caper, Larry...  3-71   DNP   DNP   -    -    -    -    -   1-19   -    -    -    -   2-52
Robinson, T....  2-42   2-42   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Hammock, TyQuan  1-14   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1-14
Gardiner, Steve  1-10   -    -    -    -    -    -   1-10   -    -    -    -    -    -
Bendzuck, Nick.  2-9    -    -    -    -    -    -    -    -   1-0   -   1-9   -    -


INT. RETURNS   No-Yds  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Robinson, T....  4-19   -    -    -   1-0   -   1-0   1-15   -    -    -    -   1-4   -
Adams, Johnny..  3-38   -    -   1-0   -    -   1-7   1-31   -    -    -    -    -    -
Hyde, Marcus...  3-81   1-10   -    -    -    -    -   1-30   -    -   1-41   -    -    -
Rucker, Chris L. 2-20   -    -    -    -    -   1-0   DNP   DNP   -    -   1-20   -    -
Jones, Greg....  2-36   -    -    -   2-36   -    -    -    -    -    -    -    -    -
Bullough, Max..  1-20   -    -    -   1-20   -    -    -    -    -    -    -    -    -
Norman, Chris..  1-8    -    -    -    -    -    -    -    -    -   DNP   1-8   -    -
Gordon, Eric...  1-16   -    -    -    -    -    -    -   1-16   -    -    -    -    -


FUMBLE RETURNS  No-Yds  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA


Sacks Game-by-Game


             2010 Michigan State Football
          Michigan State Sacks Game-by-Game (FINAL)
                  All gamesSACKS         UA-A  TOT  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Worthy, Jerel DT....  3-2  4.0  -    -    -    -    -  1.0-9  0.5-2  1.5-12   -    -    -  1.0-4   -
Strayhorn, J. DL....  3-1  3.5  -    -    -    -    -    -  1.5-8  2.0-9   -    -    -    -    -
Hoover, Tyler DE....  3-0  3.0  -    -    -    -    -    -  1.0-7  2.0-5   -    -    -    -    -
Neely, Colin DE.....  2-1  2.5 1.0-5  0.5-6   -    -   DNP   -    -    -    -  1.0-8   -    -    -
Gordon, Eric LB.....  2-0  2.0  -  1.0-4   -    -    -    -    -  1.0-2   -    -    -    -    -
Drone, Denzel DE....  1-0  1.0  -    -    -    -  1.0-22   -    -    -    -   DNP   -    -    -
Jones, Greg LB......  1-0  1.0  -    -  1.0-6   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Dennard, D. DB......  1-0  1.0  DNP   DNP   -    -    -    -    -  1.0-2   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
Gholston, W. DE.....  0-1  0.5  -    -    -    -    -    -  0.5-2   -    -    -   DNP   DNP   DNP
Bullough, Max LB....  0-1  0.5  -    -    -    -    -    -  0.5-4   -    -    -    -    -    -
Pickelman, K. DT....  0-1  0.5  -  0.5-5   -    -   DNP   -    -   DNP   -    -    -    -    -
White, A.R. DT......  0-1  0.5  -    -    -    -    -    -    -  0.5-5   -    -    -    -    -

Tackle For Loss Game-by-Game


             2010 Michigan State Football
       Michigan State Tackle For Loss Game-by-Game (FINAL)
                  All gamesTACKLES FOR LOSS   UA-A  TOT  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Neely, Colin DE.....  8-4  10.0 1.0-5  3.0-16   -    -   DNP   -  2.0-11   -  1.0-2  1.0-8   -  2.0-11   -
Jones, Greg LB......  9-2  10.0  -  1.0-2  1.0-6   -  3.0-7   -    -    -  0.5-0  2.5-3   -    -  2.0-2
Worthy, Jerel DT....  6-4  8.0 1.0-4   -    -    -    -  1.0-9  0.5-2  1.5-12 1.0-4  1.5-6  0.5-1  1.0-4   -
Gordon, Eric LB.....  5-3  6.5  -  1.5-5   -    -    -  1.0-4  1.0-3  1.0-2  0.5-1  1.0-3  0.5-0   -    -
Hoover, Tyler DE....  3-1  3.5  -    -    -    -    -    -  1.0-7  2.0-5   -    -  0.5-0   -    -
Strayhorn, J. DL....  3-1  3.5  -    -    -    -    -    -  1.5-8  2.0-9   -    -    -    -    -
Misch, Jon LB.......  2-3  3.5  -  0.5-1   -    -  1.0-1   -    -  1.0-1   -  0.5-1  0.5-1   -    -
Rucker, Chris L.....  3-1  3.5 1.0-8  1.0-11 1.0-1   -    -    -   DNP   DNP   -  0.5-0   -    -    -
Pickelman, K. DT....  1-3  2.5 1.0-1  0.5-5   -    -   DNP   -    -   DNP   -    -  1.0-2   -    -
Dennard, D. DB......  2-0  2.0  DNP   DNP   -    -    -    -  1.0-2  1.0-2   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
Adams, Johnny DB....  2-0  2.0  -    -    -    -    -    -    -  1.0-2  1.0-1   -    -    -    -
Freeman, Corey DE...  2-0  2.0 1.0-2   DNP   DNP   -    -    -    -    -    -    -    -    -  1.0-1
Bullough, Max LB....  1-1  1.5  -    -    -  1.0-1   -    -  0.5-4   -    -    -    -    -    -
Drone, Denzel DE....  1-0  1.0  -    -    -    -  1.0-22   -    -    -    -   DNP   -    -    -
White, A.R. DT......  0-2  1.0  -  0.5-0   -    -    -    -    -  0.5-5   -    -    -    -    -
Gardiner, Steve LB..  1-0  1.0  -    -    -    -    -    -    -    -    -  1.0-1   -    -    -
Gholston, W. DE.....  0-2  1.0  -    -    -    -    -    -  0.5-2   -  0.5-1   -   DNP   DNP   DNP
Allen, Denicos......  1-0  1.0  -    -    -    -    -    -    -    -  1.0-3   -    -    -    -
Jeremiah, A.........  0-2  1.0  DNP   -   DNP   -   DNP   DNP   -    -  1.0-2   -    -    -    -
Treadwell, B. DT....  0-1  0.5  DNP   DNP   -    -    -    -    -   DNP   -    -   DNP   -  0.5-1
Norman, Chris LB....  0-1  0.5  -    -    -    -    -    -    -    -  0.5-0   DNP   -    -    -
Jones, Jairus DB....  0-1  0.5  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   DNP   -  0.5-1

Fumbles Game-by-Game


             2010 Michigan State Football
         Michigan State Fumbles Game-by-Game (FINAL)
                  All gamesFUMBLES        No-Lost  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Cousins, Kirk QB....  4-0    -    -    -    -    -   1-0   -   1-0   -    -   1-0   -   1-0
Caper, Larry RB.....  2-0   DNP   DNP   -   1-0   -    -    -    -   1-0   -    -    -    -
Martin, Keshawn WR..  2-2   1-1   -    -    -    -    -   1-1   -   DNP   DNP   -    -    -
Baker, Edwin RB.....  2-2    -    -    -    -    -    -    -   1-1   -    -    -   1-1   -
TEAM................  2-0    -    -   DNP   -    -    -   DNP   -   DNP   DNP   -   1-0   1-0
Nichol, Keith WR....  1-1    -    -    -    -   1-1   -    -    -    -    -    -    -    -
Hyde, Marcus........  1-0    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1-0   -    -    -
Bell, Le'Veon RB....  1-1    -   1-1   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Robinson, T.........  1-1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1-1   -
Fowler, Bennie WR...  1-1    -    -    -   1-1   -    -    -    -    -    -    -    -    -
Maxwell, Andrew QB..  1-0    -   DNP   DNP   -   DNP   DNP   DNP   DNP   1-0   DNP   -   DNP   -
Gantt, Charlie TE...  1-1   1-1   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -


FUMBLES FORCED    Number  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Jones, Greg.........   3    1    1    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Rucker, Chris L.....   2    -    -    1    -    -    -   DNP   DNP   -    -    -    1    -
Dennard, D..........   1   DNP   DNP   -    -    -    -    1    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
Neely, Colin........   1    -    -    -    1   DNP   -    -    -    -    -    -    -    -
Adams, Johnny.......   1    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -
Drone, Denzel.......   1    -    -    -    -    1    -    -    -    -   DNP   -    -    -
Norman, Chris.......   1    -    -    1    -    -    -    -    -    -   DNP   -    -    -
Strayhorn, J........   1    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Hoover, Tyler.......   1    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -
Gordon, Eric........   1    -    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -


FUMBLES RECOVERED   Number  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Adams, Johnny.......   1    -    -    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    -
Allen, Denicos......   1    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Norman, Chris.......   1    -    -    1    -    -    -    -    -    -   DNP   -    -    -
Dennard, D..........   1   DNP   DNP   -    -    -    -    1    -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
Hoover, Tyler.......   1    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Misch, Jon..........   1    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Hyde, Marcus........   1    -    -    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

Passing Game-by-Game


             2010 Michigan State Football
         Michigan State Passing Game-by-Game (FINAL)
                  All games


  #8 Cousins, Kirk     Att Comp Int  Pct Yards TD Long Sack-Yds  Effic
  ------------------------------------------------------------------------------
  Western Michigan......   21  13  0  61.9  186  1  37  2-15  152.02
  Florida Atlantic......   17  9  1  52.9  142  1  42  1-11  130.75
  Notre Dame............   33  23  1  69.7  245  2  27  4-22  146.00
  Northern Colorado.....   20  16  0  80.0  290  2  55  0-0  234.80
  Wisconsin.............   29  20  2  69.0  269  3  35  2-16  167.23
  Michigan..............   25  18  0  72.0  284  1  44  2-22  180.62
  Illinois..............   24  13  0  54.2  201  1  48  1-7  138.27
  Northwestern..........   43  29  0  67.4  331  3  27  2-18  155.13
  Iowa Hawkeyes.........   29  21  3  72.4  198  1  34  0-0  120.46
  Minnesota.............   20  9  1  45.0  131  0  24  1-6   90.02
  Purdue................   37  28  1  75.7  276  3  28  1-8  159.69
  Penn State............   22  17  0  77.3  152  2  24  0-0  165.31
  Alabama...............   18  10  1  55.6  120  0  36  4-37  100.44
  TOTALS................  338 226  10  66.9 2825 20  55  20-162 150.68

  #1A Maxwell, Andrew    Att Comp Int  Pct Yards TD Long Sack-Yds  Effic
  ------------------------------------------------------------------------------
  Western Michigan......   1  0  0  0.0   0  0  0  0-0   0.00
  Northern Colorado.....   5  3  0  60.0  41  0  21  2-18  128.88
  Iowa Hawkeyes.........   10  4  0  40.0  29  0  12  1-8   64.36
  Purdue................   3  2  0  66.7  10  0  5  0-0   94.67
  Alabama...............   6  2  0  33.3  43  0  34  1-8   93.53
  TOTALS................   25  11  0  44.0  123  0  34  4-34  85.33

  #7 Nichol, Keith     Att Comp Int  Pct Yards TD Long Sack-Yds  Effic
  ------------------------------------------------------------------------------
  Michigan..............   1  1  0 100.0   3  0  3  0-0  125.20
  Penn State............   1  1  0 100.0   3  1  3  0-0  455.20
  Alabama...............   5  2  0  40.0  56  1  49  0-0  200.08
  TOTALS................   7  4  0  57.1  62  2  49  0-0  225.83

  #18 Bates, Aaron     Att Comp Int  Pct Yards TD Long Sack-Yds  Effic
  ------------------------------------------------------------------------------
  Notre Dame............   1  1  0 100.0  29  1  29  0-0  673.60
  Northwestern..........   1  1  0 100.0  21  0  21  0-0  276.40
  TOTALS................   2  2  0 100.0  50  1  29  0-0  475.00

  #82 Martin, Keshawn    Att Comp Int  Pct Yards TD Long Sack-Yds  Effic
  ------------------------------------------------------------------------------
  Penn State............   1  1  0 100.0  13  0  13  0-0  209.20
  TOTALS................   1  1  0 100.0  13  0  13  0-0  209.20

All-Purpose Yards Game-by-Game


             2010 Michigan State Football
       Michigan State All-Purpose Yards Game-by-Game (FINAL)
                  All gamesALL PURPOSE YARDS  TOTAL  WMU   FAU   ND   NC   WIS   MICH  ILL   NU   IOWA  MINN  PUR   PSU   BAMA

Baker, Edwin........ 1223  117   183   92   59   87   147   23   86   21   179   97   118   14
Martin, Keshawn..... 1134  48   204   171   124   190   123   40   24   DNP   DNP   95   59   56
Bell, Le'Veon.......  844  141   59   132   127   102   101   27   63   55   -1   19    6   13
Dell, Mark..........  796  89   19    7   65   91   93   55   109   98   35   108    -   27
Cunningham, B.......  611  11   35   101   43   25   40   83   113   36   40   51   33   DNP
Fowler, Bennie......  573   -   11    -   34    -    -    -   49   105   77   50   86   161
Caper, Larry........  348  DNP   DNP    -   68   57   39   49   29    -   11    6   31   58
Gantt, Charlie......  301  49    -   41    -   43    7    -   20   35    -   28   38   40
Nichol, Keith.......  271  32    -    2   34   30   42   27   54    1    -   19    8   22
Linthicum, B........  230  13    -    5   63   11   34   14    -   10    -   10   42   28
Hyde, Marcus........  81  10    -    -    -    -    -   30    -    -   41    -    -    -
Robinson, T.........  61  42    -    -    -    -    -   15    -    -    -    -    4    -
Adams, Johnny.......  38   -    -    -    -    -    7   31    -    -    -    -    -    -
Jones, Greg.........  36   -    -    -   36    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Hammock, TyQuan.....  30   -    -    -    -    -    -    -    -    -   16    -    -   14
Spencer, Donald.....  21   -   DNP   DNP    -   DNP   DNP    -    -   21    -   DNP   DNP    -
Rucker, Chris L.....  20   -    -    -    -    -    -   DNP   DNP    -    -   20    -    -
Bullough, Max.......  20   -    -    -   20    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Celek, Garrett......  17   -   17   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
Gordon, Eric........  16   -    -    -    -    -    -    -   16    -    -    -    -    -
White, Mitchell.....  14   -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Gardiner, Steve.....  10   -    -    -    -    -    -   10    -    -    -    -    -    -
Allen, Denicos......  10   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   10    -    -
Buford, Andre.......   9  DNP   DNP   DNP    9   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
Bendzuck, Nick......   9   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    9    -    -
Norman, Chris.......   8   -    -    -    -    -    -    -    -    -   DNP    8    -    -
Hill, Nick..........   2   2   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP
Smith, Fred.........   2  DNP    -    2    -   DNP    -    -    -    -    -   DNP   DNP   DNP
TEAM................  -34  -2   -6    -    -   -3   -1    -   -2    -    -   -2   -6   -12
Maxwell, Andrew.....  -37   -   DNP   DNP   -18   DNP   DNP   DNP   DNP   -11   DNP    -   DNP   -8
Cousins, Kirk....... -136  -4   -4   -5    -   -8   -24   -11   -15    -    3   -13    1   -56